PRENUMERATA

uwolnić WOLNOŚĆ

 

              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESZYT 2/marzec 2013 - nakład wyczerpany

TERESA BEZ RETUSZU

Brzmi mocno i dosadnie, jak mocny i dosadny jest jej przekaz. Nie ma w nim miejsca na ustępstwa
i kompromisy; jest w nim całkowite zawierzenie – wiara do kwadratu. Teresa z Lisieux nie jest małą, słodką dziewczynką, która obrywa płatki róż
i rzuca je Jezusowi pod nogi. Teresa z Lisieux jest młodą, zdecydowaną
i silną kobietą, gotową pójść do końca małą drogą zawierzenia Chrystusowi. Niniejszy numer Teresy z Lisieux ma na celu pokazanie jej prawdziwego oblicza, odtrucie jej postaci, rozbicie funkcjonującej przez dziesięciolecia karykatury Teresy. Potraktujmy Teresę i jej przesłanie poważnie, tak jak na to zasługują! Odłóżmy na bok kolorowe obrazki, nie mówmy już o niej Tereska czy Terenia. Miejmy odwagę spojrzeć jej w oczy, poznać jej wymagania i pójść odważnie za nią drogą pełnego zawierzenia i miłości. 

 
     
     
  macheront    
  nebo  
  hermon  
     
  AKTUALNOŚCI   
  kontakt  
  info praktyczne       
     

 

ZESZYT 3/wrzesień 2013 - nakład wyczerpany

BŁOGOSŁAWIONE UBÓSTWO

Myśl przewodnia niniejszego numeru może wydawać się niedorzeczna. W czasach, w których tyle różnych organizacji, często również ludzi prywatnych, poświęca swój czas i środki materialne na walkę z biedą, wydawać się może, że ubóstwo nie może być błogosławione. Nie chodzi nam jednak o pochwałę ubóstwa materialnego czy moralnego, które zawsze jest cierpieniem. Chodzi raczej o taką postawę człowieka, która wyraża się w pełnym zaufaniu do Boga i cała Bogu się oddaje.

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie (Mt 5, 3) – mówił Jezus do swoich słuchaczy na Górze Tabor. Duchowe ubóstwo całą nadzieję pokłada w Bożym Miłosierdziu, otwiera się na Jego działanie
i pozwala Mu się przemienić. Na tym właśnie polega bogactwo takiej postawy i jej błogosławieństwo.

  pustelnia  
  historia  
  galeria  
     
  medytacje   
  konferencje   
  kazania  
     
  Jan Paweł II  
  świadectwa   
  polecamy  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESZYT 4/marzec 2014

MIŁOŚĆ BRATERSKA

Teresa jeszcze przed wstąpieniem do Karmelu poznała większość sióstr. Co innego jednak spotkać się z nimi ”przez kratę rozmównicy” a co innego żyć z nimi „na codzień”. 
Wspólnota wiernie odzwierciedlała przekrój społeczny XIX-wiecznej Francji. Liczyła 26 sióstr, które tworzyły prawdziwą mozaikę różnorodnych charakterów i postaw. Bez wątpienia miały one wpływ na rozwój Teresy. To w końcu dzięki swoim siostrom Teresa mogła pod koniec swego życia poznać czym jest prawdziwa MIŁOŚĆ BRATERSKA: 


W tym roku kochana Matko, dobry Bóg dał mi tę łaskę, że zrozumiałam, czym jest miłość braterska. (Rk C 11v°) 

 

 

 

ZESZYT 5/październik 2014

TERESA I KAROL

Kiedy 18 maja 1920 roku w rodzinie Wojtyłów przyszedł na świat chłopiec, w całych Wadowicach nikt nie przypuszczał, że w nim spełni się przepowiednia wieszcza.

Kiedy 58 lat później, na Placu świętego Piotra, już jako Jan Paweł II mówił do zgromadzonych tłumów: Przybyłem do Was z dalekiego kraju, niejeden zastanawiał się kim będzie ten nowy Papież
z Polski.

Wpływ świętych Karmelu: św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Avila, św. Edyty Stein oraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus na jego życiowa postawę był nie do przecenienia.

W 1997 roku ogłosił Teresę z Lisieux Doktorem Kościoła. Po śmierci do jego trumny włożono zgodnie z Jego ostatnią wolą dwie kartki z imionami jego umiłowanych świętych: Matki Bożej i Teresy
z Lisieux.

   

 

ZESZYT 6/marzec 2015 - nakład wyczerpany

BÓG SAM WYSTARCZY

Na framudze drzwi w swojej celi w Karmelu
w Lisieux Teresa wyryła słowa: Jezus jest moją jedyną miłością. Od najmłodszych lat, całe jej życie było podporządkowane tej jedynej miłości. Ona doprowadziła ją do Karmelu. Tej miłości ofiarowała się 9 czerwca 1895 roku. Dla tej miłości żyła i z tej miłości zmarła mając zaledwie 24 lata.

Ponad trzysta lat wcześniej w Hiszpanii Teresa
z Ávili, 39 letnia karmelitanka przeżyła definitywne nawrócenie. Do tego czasu próbowała pogodzić rzeczy nie do pogodzenia: życie z Bogiem z życiem według zasad tego świata. Aż do tamtego momentu w 1554 roku kiedy spotkała ubiczowanego Chrystusa próbowała modlić się
i żyć wygodnie. To spotkanie stało się początkiem jej nowego życia. Teresa oddała inicjatywę w ręce Boga. Od tamtej chwili już nie ona decydowała
o swoim życiu, to Bóg zaczął w niej działać i ją przemieniać.
Bóg sam wystarczy.

   

 

ZESZYT 7/październik 2015

POLSKIE ŚLADY NA MAŁEJ DRODZE

Przez ponad 100 lat od chwili wynalezienia przez Teresę z Lisieux małej drogi ogromna grupa ludzi ze wszystkich narodów, krajów i języków próbowała podążać jej śladem. Jest wśród tej wielkiej rzeszy również spora grupa naszych rodaków, Polek i Polaków, którzy zafascynowani prostotą przesłania Teresy z ufnością rzucili się
w ramiona Bożej Miłości.

Spotkamy tu zarówno powszechnie znanych świętych: Maksymiliana Kolbe czy Faustynę Kowalską, jak również osoby mało znane lub wręcz anonimowe, o których mało kto słyszał. Wszyscy oni zrozumieli, że życie można uświęcić poprzez wierność
w małych rzeczach i wykonywanie ich z miłości do Jezusa. Wszyscy oni zostawili swój ślad na małej drodze.
 

   

 

ZESZYT 8/marzec 2016

MIŁOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kanonizacja Ludwika i Zelii Martin otwiera nowy rozdział w dziejach Kościoła. Po dwudziestu wiekach uznał on, że dwoje ludzi, mężczyzna
i kobieta złączeni sakramentalnym węzłem małżeńskim mogą wspólnie dojść do świętości. Nie jest ona już zarezerwowana wyłącznie dla księży, zakonników czy sióstr zakonnych, ale otwiera się również dla małżonków.

Gdy wzajemnej miłości małżonków towarzyszy prawdziwe i głębokie zawierzenie, zapomnienie
o sobie w każdej chwili wspólnego życia oraz głęboka duchowa więź z Bogiem poprzez modlitwę wtedy wspólna droga mężczyzny i kobiety nie jest udręką i ciężarem, ale pomimo trudności może stać się drogą do świętości. Taką drogą przeszło przed nami wiele małżeństw, taką drogą liczni podążają również i dziś. Ludwik i Zelia są dla nas czytelnym znakiem na drodze prowadzącej na szczyt Góry Miłości.
 

   
  ZESZYT 9/październik 2016

HEROIZM DNIA CODZIENNEGO

Teresa z Lisieux świetnie nadaje się na duchowego przewodnika naszych czasów. Żyjemy w epoce względnego spokoju i stabilizacji. Nie mamy na szczęście wielu okazji do podejmowania czynów heroicznych. Heroizmu wymaga jednak codzienne, mozolne wypełnianie naszych obowiązków
i wykonywanie najmniejszych czynności dnia codziennego z miłością.
W tym Teresa osiągnęła prawdziwe mistrzostwo. Nie przeszkadzała jej ani ograniczona do kilku hektarów przestrzeń, ani ograniczone do kilkunastu sióstr towarzystwo. W tych skromnych warunkach znalazła swoją małą drogę i pokazała nam, jak dojść do świętości.

Nasze pole działania jest znacznie większe, krąg osób szerszy, więc i możliwość osiągnięcia świętości powinny być większe. Czy jednak na pewno tak jest? Czy oferta, którą ma dla nas świat, zamiast pomagać, nie zawraca nas z obranej drogi? Zechciejmy wziąć Teresę za przewodniczkę, pozwólmy się wprowadzić na małą drogę, 
a z pewnością się nie zawiedziemy.

   

 

ZESZYT 10/marzec 2017

WYDANY NA ŁASKĘ BOGA 

Ta dewiza towarzyszyła Henrykowi Grialou przez całe życie; już w wieku 9 lat, kiedy pierwszy raz pomyślał o kapłaństwie, potem w czasie wyjazdu do Włoch, gdzie jako 11-letni chłopak pobierał naukę w szkole Ojców Misjonarzy Ducha Świętego w Susie, następnie w małym seminarium w Graves czy na polach bitew I wojny światowej. Wydany na łaskę Boga. Wówczas gdy wreszcie wrócił po zakończeniu wojny do seminarium i kiedy 20 dni po święceniach, opuszczony przez wszystkich, wstąpił do Karmelu w Avon. Gdy został wysłany do Lille, a potem zesłany do Petit Castelet, wiedział, że wszystkie te wydarzenia mają sens. Wydany na łaskę Boga. Czekał. Był pewien, że jeżeli da się prowadzić Duchowi Świętemu, Ten pomoże mu zrealizować Boży plan. Kiedy w Petit Castelet pojawiły się trzy kobiety, nie zrozumiał od razu, że to jest właśnie TEN moment. Wtedy również zaufał Duchowi Świętemu i poszedł tam, dokąd Go wzywał. Wydany na łaskę Boga. Tak przez całe życie, aż do śmierci.

 

 

 

ZESZYT 11/październik 2017

TERESA DOKTOR KOŚCIOŁA

Jest rzeczą zadziwiającą, że Kościół potrzebował dwóch tysięcy lat, aby zrozumieć, że płeć nie stanowi przeszkody dla działalności Ducha Świętego. Od 27 września 1970 roku, kiedy Paweł VI przełamał nieufność Kościoła wobec kobiet ogłaszając Teresę z Avili pierwszym Doktorem Kościoła, trzy inne kobiety dostąpiły tego zaszczytnego miana, wśród nich Teresa z Lisieux.

Pomimo nieufnej postawy Kościoła kobiety od samego początku były w nim obecne, towarzyszyły Jezusowi w kluczowych momentach, były z Nim, kiedy nawet Apostołowie Go opuścili. Kobiety od samego początku historii ludzkości zajmują w niej, na równi z mężczyzną, główne miejsce.

Śledząc losy człowieka od momentu stworzenia, aż po dzień dzisiejszy trudno nie zauważyć tej obecności. Począwszy od Ewy, poprzez Sarę, Rebekę, Marię Magdalenę, Martę, Weronikę aż po Marię - Matkę Jezusa i wiele innych bezimiennych kobiet widzimy jak ważną rolę odgrywały w historii świata i konkretnie w życiu niejednego mężczyzny. Możemy sobie zadać pytanie, kim byłby Franciszek bez Klary, Jan od Krzyża bez Teresy a Urs von Balthasar bez Adrienne von Speyr?  

 

 

ZESZYT 12/marzec 2018

MAŁA DROGA

Teresa – niczym alpiniści poszukujący nowych dróg wejścia na najwyższe szczyty – odkrywa całkiem nową drogę wejścia na strome schody doskonałej miłości, kiedy zdaje sobie sprawę, że między nią a wielkimi świętymi, istnieje taka sama różnica, jak między ziarnem piasku a górą (C 2v°).

Teresa porównuje małą drogę do windy, świeżego wynalazku poznanego podczas swojej podróży do Włoch, którą odbyła wraz z ojcem Ludwikiem
i siostrą Celiną w listopadzie 1887 roku. Po prostu wystarczy pozwolić zawieźć się na szczyt.

Teresa otwiera Pismo Święte: Jeśli ktoś jest małym dzieckiem, niech przyjdzie do mnie. Znajduje ona sposób, aby wznieść się do Jezusa, po stromych schodach doskonałości: Windą, która wzniesie mnie do nieba, są twoje ramiona, o Jezu (C 3v°). Mała droga wymaga zawierzenia i ufności. Z tego powodu odkrycie Teresy będzie powszechnie nazywane małą drogą dziecięctwa duchowego.

Mało dużych słów. Dużo małych czynów. 
Szerokiej drogi!

 

ZESZYT 13/październik 2018

MODLITWA TERESY

Teresa w swoich pismach wielokrotnie pisała 
o modlitwie. Było to dla niej niezwykłe doświadczenie. Pomimo trudności trwała bowiem 
z zuchwałą ufnością i wpatrywała się w Boskie Słońce, które ukrywało się przed oczyma jej wiary. Z niesłychaną wytrwałością dokonywała aktów wiary, do tego stopnia, że całe jej życie przemieniło się w nieustającą modlitwę.

Modlitwa Teresy była aktem całej osoby. Modliła się nie tylko w godzinach wyznaczonych karmelitańską regułą. Modliła się w każdej chwili dnia, niezależnie od wykonywanej czynności czy napotkanej osoby. We wszystkich i we wszystkim dostrzegała obecność Dobrego Boga i chciała mu sprawiać przyjemność. Nie odstępowała od Niego ani na chwilę. Kiedy wydawało się, że Jezus śpi, nie martwiła się tym wcale, ale z ufnością i pokorą wpatrywała się w ciemne chmury, które zakrywały całe Niebo, wierząc niezłomnie, że za nimi słońce świeci nieustannie.

 

ZESZYT 14/marzec 2019

MIŁOSIERDZIE WEDŁUG TERESY

Czy zdajesz sobie sprawę, że Wszechświat ma średnicę około 93 miliardów lat świetlnych? 

W tej nieogarniętej ludzkim umysłem czasoprzestrzeni pojawiłaś/pojawiłeś się Ty i ja.
Na trzeciej od Słońca planecie naszego Układu Słonecznego, który jest jednym z miliardów układów słonecznych w naszej Galaktyce pojawił się człowiek: kobieta i mężczyzna. Bóg dał im Ziemię w posiadanie za darmo, bez jakiejkolwiek zasługi z ich strony.

W ten sposób rozpoczęła się niezwykła przygoda człowieka z Bogiem. Historia upadków człowieka
i niewzruszonej wierności bogatego w miłosierdzie Boga. Ukochał nas zanim jeszcze pojawiliśmy się na Ziemi. Jego Miłość względem nas jest: cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, (...) nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Jego Miłość nigdy nie ustaje.

 

 

 

ZESZYT 15/październik 2019

TERESA WOBEC KSIĘŻY

Już ponad 120 lat temu, w czasie podróży 
do Rzymu, Teresa zrozumiała, że trzeba modlić się za księży. W dzisiejszych czasach ta potrzeba wydaje się być jeszcze bardziej paląca.

Najłatwiej jest krytykować i oburzać się. Ale czy księża nie są obrazem społeczeństwa, z którego wyrośli? Weźmy przykład z Teresy. Ona każde wielkie pragnienie wprowadzała bezzwłocznie 
w czyn. Chcemy mieć dobrych księży? Uderzmy 
się wpierw we własne piersi.

Módlmy się, aby Chrystus dał nam świętych kapłanów i nie bądźmy bezczynni! Kapłani potrzebują świeckich!

 

 

ZESZYT 16/marzec 2020

HEROIZM DNIA CODZIENNEGO

Życie rzadko dostarcza nam spektakularnych okazji do tego, aby jednym fenomenalnym skokiem wzbić się na wyżyny świętości. Najbardziej powszechną areną naszego uświęcenia jest zazwyczaj nasza codzienność. Każdy dzień, nawet ten najbardziej monotonny i szary, może stać się kolejnym etapem zbliżenia do Boga. Wystarczy sumienne wykonywanie obowiązków stanu. Tylko tego, 
i aż tego, oczekuje od nas Bóg.

Teresa pokazała nam, jak można wykorzystać najmniejsze nawet czynności do sprawienia przyjemności Jezusowi. Jej codzienne uświęcanie polegało właśnie na tym, aby: nie przepuścić żadnego małego wyrzeczenia, żadnego spojrzenia, żadnego słowa, skorzystać z najmniejszych rzeczy 
i czynić je z miłości…
(Rkp B 4vº). Teresa uczyniła ze swego życia dar.

   

TERESA z Lisieux - czasopismo poświęcone duchowości Teresy od Dzieciątka Jezus. Objętość 44 strony. Ukazuje się dwa razy w roku. Cena jednego egzemplarza wynosi 10 zł (plus koszt wysyłki)

Prenumerata roczna czasopisma (dwa zeszyty) na terenie kraju wynosi 26 zł (wraz z kosztem wysyłki).
Prenumerata zagraniczna uzgadniana indywidualnie w zależności od kosztów wysyłki do kraju docelowego. Zamówienie można składać:
- listownie, na adres: Fundacja PUSTELNIA.PL, 31-130 Kraków, ul. Kremerowska 10/23
- elektronicznie, na adres: fundacja@pustelnia.pl
- telefonicznie, pod numerem: 536-554-013

Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji nr: 64 1240 4533 1111 0010 5085 0238 z dopiskiem: Czasopismo Teresa z Lisieux
proszę zaznaczyć rok prenumeraty, ewentualnie numery czasopisma
(w roku 2013 ukazały się zeszyty nr 2 i 3, w roku 2014 ukazały się numery 4 i 5, w roku 2015 ukazał się numer 6 i 7, w 2016 ukazał się zeszyt 8 i 9, w 2017 ukazał się numer 10 i 11, w 2018 ukazał się numer 12 i 13, w 2019 ukazał sie numer 14 i 15, nakład zeszytu nr 1 już został wyczerpany).

 
 
 
   
www.pustelnia.pl

niepojęta TRÓJCO